Webbaserad pedagogisk portfölj

Beskrivning

Inför anställning och befordran behöver lärare ofta kunna synliggöra sin pedagogiska skicklighet. Idag finns stora möjligheter, och fördelar, med att som lärare skapa en webbaserad pedagogisk portfölj, eller e-portfolio. Några fördelar är bl.a. att en e-portfolio är enkel att uppdatera och dela med sig av. Många lärare har idag arbetet med olika former av digitala lärresurser och dessa kan även dokumenteras i en webbaserad pedagogisk portfölj.

Under denna verkstad ges möjlighet att påbörja skapandet av en webbaserad pedagogisk portfölj i två verktyg som är tillgängliga vid Umeå universitet. Det ena verktyget är ett e-portfolioverktyg vid namn Mahara och det andra är Google Sites.

Syfte

Syftet med verkstaden är att visa på möjligheter med en webbaserad pedagogisk portfölj samt ge deltagaren möjlighet att påbörja arbetet med att skapa en egen e-portfolio.

Målgrupp

Verkstaden riktar sig till lärare vid Umeå universitet som har tänkt skapa, eller påbörjat arbetet med, en pedagogisk portfölj.

Verkstaden utgår från riktlinjer för dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter som finns vid Umeå universitet. Fokus är att arbeta med den egna portföljen. Du kommer att få information om möjligheter med en webbaserad pedagogisk portfölj samt tips och erfarenheter som underlättar när du ska skapa din e-portfolio.

Följande innehåll behandlas under verkstaden:

  • Vad är en webbaserad pedagogisk portfölj
  • Arbetsgång vid skapandet av e-portfolio
  • Exempel på olika typer av webbaserade pedagogiska portföljer
  • Arbete med att skapa en egen e-portfolio

Antagning

Deltagarantalet är begränsat till 15 deltagare. Urval sker enligt våra urvalskriterier.

Intyg

För intyg krävs deltagande under hela verkstaden.


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion

Kontaktperson

Per Andersson