Studieanpassningar för elitidrottsstudenter

Välkommen till ett seminarium om hur undervisningen för elitidrottsstudenter kan anpassas på våra utbildningar. Idag har vi elitidrottsstudenter på mer än femtio utbildningar och de kan läsa kurser inom alla ämnen och alla fakulteter.

Under seminariet kommer Pernilla Eriksson, Idrottshögskolan, att informera om elitidrottsavtalet och om Umeå universitet som Riksidrottsuniversitet. Carin From, programvägledare på fysioterapeutprogrammet, kommer att berätta om hur de arbetar med studieanpassningar för de elitidrottsstudenter som läser på deras program. Vi kommer också att tillsammans diskutera hur vi kan anpassa undervisningen vid våra respektive utbildningar.

Målgruppen för seminariet är lärare vid Umeå universitet.

Seminariet är ett samarbete mellan Idrottshögskolan och Universitetspedagogik och lärandestöd. 


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion