Seminarieserien för Pedagogiskt Ansvariga (SPA)

SPA är en seminarieserie där förkortningen står för Seminarieserie för Pedagogiskt Ansvariga. Här diskuteras frågor som är gemensamma för pedagogiskt ansvariga på institutionerna.

Genom Umeå universitets pedagogiska handlingsprogram från 2002 etablerades funktionen pedagogiskt ansvarig. Innehållet i och omfattningen av uppdraget var outvecklat. Det saknades också en ledarskapsutbildning för de personer som fick uppdraget.

Under våren 2004 tog därför dåvarande Universitetspedagogiskt centrum initiativ till en seminarieserie för pedagogiskt ansvariga, SPA. Seminarierna genomfördes och genomförs fortsatt som lunchseminarier ungefär tre gånger per termin.

Syftet med SPA är väsentligen erfarenhetsutbyte i kollegial form mellan studierektorer och andra pedagogiskt ansvariga vid universitetets institutioner.

I dag bedriver UPL kompetensutveckling för pedagogiskt ansvariga vid Umeå universitet också i form av kursen Pedagogiskt ledarskap. Den omfattar två veckor och erbjuds en gång per år.


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion

Kontaktpersoner

Lars Larsson

Agneta Bränberg

Höstterminen 2018

Språk: Svenska

Kontaktperson: Agneta Bränberg

Kursdagar:

3
okt
6
nov
10
dec

Sista ansökningsdatum: 26/9, 31/10, 5/12

Anmäl dig här

Relaterad information

SPA nätverk