Regelverkets efterlevnad i utbildningen

Beskrivning

Den grundläggande tanken med verkstaden, som omfattar tre timmar, är att deltagarna ges en möjlighet att lära sig att söka relevanta delar i regelverket, att få svar på egna regelfrågor samt att reflektera över ansvar och konsekvenser för regelverkets efterlevnad på den egna institutionen.

Syfte

Denna verkstad har två syften. Det ena är att få möjlighet att orientera sig i Umeå universitets regelverk för utbildning, det andra att utbyta erfarenheter kring beredskapen vid institu­tio­­nerna att efterleva regelverket.

Målgrupp

Målgruppen är nyckelpersoner i undervisningsverksamheten, såsom studierektorer, pedago­giskt ansvariga, programsamordnare samt studievägledare. Tanken är att den kunskap som tillägnas under denna verkstad kan spridas vidare till övrig personal på institutionerna.

Innehåll

Följande innehåll behandlas under verkstaden:

• Regelverkets uppbyggnad och innehåll
• Ansvar för regelverkets efterlevnad och konsekvenser vid regelbrott
• Gruppvisa arbeten med inlämnade och tilldelade regelfrågor
• Uppföljning av arbetet i grupper och genomgång av inskickade frågor

Antagning

Deltagarantalet är begränsat till 16 deltagare. Urval sker enligt våra urvalskriterier.

Intyg

För intyg krävs deltagande under hela verkstaden.


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion