Rättssäker examination med URKUND - mer än bara plagiatkontroll?

Textmatchning

Under denna halvdag får du träffa URKUND, ta del av lärares erfarenheter och lära dig hur URKUND fungerar och kan användas som stöd i din undervisning.

Plagiatkontrollverktyget URKUND är ett hjälpmedel för lärare att snabbt och enkelt kunna identifiera eventuellt plagiat i studenternas arbete. Stödet har sedan 2012 varit tillgängligt för alla universitetsanställda.

Program

Under utbildningens första del går Jonas Lundqvist från Urkund bland annat igenom vilka källor systemet använder för att söka plagierade texter, hur en lärare kan använda systemet, fördelar för lärare och studenter med Urkund samt hur man går tillväga för att använda Urkund i Cambro eller via webben. Under utbildningens andra del får deltagarna själva diskutera frågor som rör plagiatkontroll, testa att analysera en text samt stöd att komma igång med användningen av Urkund.

Urkund Program


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion