Verkstäder & seminarier

Listan nedan fylls kontinuerligt på med verkstäder och seminarier under terminens gång.

Höstterminen 2018 Språk Tillfällen
Fastställda datum
Att undervisa tillgängligt Svenska 28/8
Introduktion till Cambro Svenska 30/8, 21/9, 15/10, 15/11, 12/12
Introduktion till Moodle Svenska 23/8, 14/9, 12/10, 14/11, 13/12
Zoom för E-möten Svenska 21/8, 23/8, 27/8
Seminarieserien för Pedagogiskt Ansvariga (SPA) Svenska 3/10, 6/11, 10/12
Ges på förfrågan Kontaktperson
Pedagogisk meritering I: Att förstå pedagogisk portfölj  Svenska/Engelska Katarina Winka
Pedagogisk meritering II: Att skriva en pedagogisk portfölj Svenska/Engelska Lars Larsson
Pedagogisk meritering III: Att bedöma pedagogisk skicklighet Svenska Katarina Winka
Rättsäker examination med Urkund
Regelverkets efterlevnad Eva Svedmark

Vårterminen 2018 Språk Tillfällen
Fastställda datum
Pedagogisk meritering I: Att förstå pedagogisk portfölj Svenska 13 juni
Nya rum för lärande Svenska 1 mars, 17 april, 17 maj
Pedagogisk meritering II: Att utveckla en pedagogisk portfölj Svenska 19 april
Seminarieserien för Pedagogiskt Ansvariga (SPA) Svenska 23 februari, 11 april och 15 maj
Introduktion till Cambro Svenska 12/4, 16/5, 7/6
Introduktion till Moodle Svenska 12/4, 16/5, 7/6
Zoom för E-möten Svenska 8/5, 15/5, 24/5, 30/5
21/8, 23/8, 27/8


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion