Verkstäder & seminarier

Listan nedan fylls kontinuerligt på med verkstäder och seminarier under terminens gång.

Verkstäder med fastställda datum

Att undervisa tillgängligt
Att undervisa tillgängligt innebär att i sin undervisning ta hänsyn till studenternas olika behov utifrån ett funktionshinderperspektiv. Genom olika pedagogiska strategier kan du som lärare underlätta för studenter med funktionsnedsättning och på samma gång göra din undervisning mer tillgänglig för alla studenter. Tillfällen: 2018-08-28
Sista anmälningsdag: 2018-08-24
Språk: Svenska
Läs mer och anmäl dig här
Introduktion till Cambro
Under denna verkstad får du en grundläggande genomgång av Cambro. Vi går igenom funktioner för att skapa kurssajter, lägga till användare, tilldela roller samt lägga till olika resurser och aktiviteter. Vi diskuterar hur ni kan använda Cambro som stöd i er undervisning.
Tillfällen: 2018-09-21
2018-11-15
2018-12-12
Språk: Svenska
Läs mer och anmäl dig här
Introduktion till Moodle
Här erbjuds ni en övergripande presentation av lärplattformen Moodle. Vi går igenom funktioner för att skapa kursrum, lägga till användare, tilldela roller samt lägga till resurser och aktiviteter. Vi diskuterar hur ni kan använda Moodle som stöd i er undervisning.
Tillfällen: 2018-08-30
2018-09-21
2018-10-15
2018-12-13
Språk: Svenska
Läs mer och anmäl dig här
Zoom för E-möten
Under vårterminen 2018 lanserar Umeå universitet Zoom, en ny e-mötestjänst. Tjänsten ska på sikt ersätta Adobe Connect. I och med detta annonserar UPL ut ett antal verkstäder för anställda som vill komma igång med att använda Zoom.


 
Tillfällen: 2018-11-22
2018-12-18
Språk: Svenska
Läs mer och anmäl dig här
Pedagogisk meritering I: Att förstå pedagogisk portfölj 
Vid anställning, befordran och ansökan till det pedagogiska meriteringssystemet behöver lärare dokumentera sin pedagogiska skicklighet. En pedagogisk portfölj utgör vanligtvis underlaget för bedömning. Under denna verkstad ges möjlighet att förstå vad pedagogisk meritering är och hur pedagogisk skicklighet kan dokumenteras.
 
Tillfällen: 2018-10-23
Språk: Svenska/Engelska
Kontaktperson: Katarina Winka
Läs mer
Pedagogisk meritering II: Att utveckla en pedagogisk portfölj
Vid anställning, befordran och ansökan till det pedagogiska meriteringssystemet behöver lärare dokumentera sin pedagogiska skicklighet. En pedagogisk portfölj utgör vanligtvis underlaget för bedömning. Under denna verkstad ges möjlighet att ge och få respons på den egna pedagogiska portföljen genom förslag på hur den kan utvecklas och bedömas. Tillfällen: 2018-01-10
Språk: Svenska/Engelska
Läs mer och anmäl dig här

Ges på förfrågan

Pedagogisk meritering III: Att bedöma pedagogisk skicklighet
Vid anställning, befordran och ansökan till det pedagogiska meriteringssystemet bedöms lärares pedagogiska skicklighet. En pedagogisk portfölj utgör vanligtvis underlaget för bedömning. Under denna verkstad ges möjlighet att lära mer om hur pedagogisk skicklighet kan bedömas utifrån givna kriterier. Språk: Svenska
Kontaktperson: Katarina Winka
Läs mer
Rättsäker examination med Urkund
Under denna halvdag får du träffa URKUND, ta del av lärares erfarenheter och lära dig hur URKUND fungerar och kan användas som stöd i din undervisning. Språk: Svenska
Läs mer
Regelverkets efterlevnad
Den grundläggande tanken med verkstaden, som omfattar tre timmar, är att deltagarna ges en möjlighet att lära sig att söka relevanta delar i regelverket, att få svar på egna regelfrågor samt att reflektera över ansvar och konsekvenser för regelverkets efterlevnad på den egna institutionen. Språk: Svenska
Läs mer


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion