Till umu.se

Verkstäder & seminarier

Listan nedan fylls kontinuerligt på med verkstäder och seminarier under terminens gång.

Höstterminen 2017 Språk Tillfällen
Fastställda datum
Att undervisa tillgängligt Svenska 28 november
Moodle - Skapa ditt virtuella klassrum Svenska 24 augusti
21 september
28 november
Pedagogisk meritering II: att utveckla en pedagogisk portfölj Svenska 21 september
Pedagogisk meritering I: att skapa en pedagogisk portfölj Svenska 31 oktober
Ges på förfrågan Kontaktperson
Moodle - Skapa ditt virtuella klassrum Svenska Jörgen Ivarsson
Pedagogisk meritering I: att skapa en pedagogisk portfölj Svenska & Engelska Katarina Winka
Pedagogisk meritering III: att bedöma pedagogisk skicklighet Svenska Katarina Winka

Vårterminen 2017 Språk Tillfällen
Fastställda datum
Seminarieserien för pedagogiskt ansvariga (SPA) Svenska
Cambro - Skapa ditt virtuella klassrum Svenska
Teaching portfolio I English 9 february
Pedagogisk meritering I: Att förstå pedagogisk portfölj Svenska 6 april
Pedagogisk meritering II: Att utveckla en pedagogisk portfölj Svenska 7 juni
Pedagogisk meritering III: Att bedöma pedagogisk skicklighet Svenska 30 maj
Cambro - utveckla ditt virtuella klassrum Svenska
UmuPlay Svenska
Ges på förfrågan Kontaktperson
Pedagogisk meritering I: Att förstå pedagogisk portfölj  Svenska/Engelska Katarina Winka
Pedagogisk meritering II: Att skriva en pedagogisk portfölj Svenska/Engelska Katarina Winka
Pedagogisk meritering III: Att bedöma pedagogisk skicklighet Svenska Katarina Winka
Cambro - Skapa ditt virtuella klassrum Svenska/Engelska Niklas Brinkfeldt
Cambro - Utveckla ditt virtuella klassrum Svenska/Engelska Niklas Brinkfeldt
Adobe Connect Karl Idberger
Rättsäker examination med Urkund Niklas Brinkfeldt
Regelverkets efterlevnad Eva Svedmark


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion