Handledning och examination av VFU inom lärarutbildningen

Lärarhögskolan har uppdragit till UPL att genomföra en kurs för universitetslärare i VFU-handledning, trepartssamtal, bedömning och examination.

Kursen syftar till att kursdeltagaren ska förvärva kompetens i att handleda och examinera VFU inom lärarutbildningen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till universitetslärare som genomför handledningsbesök och examinerar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet.


Kursinformation

Antagning: Urval görs av Lärarhögskolans kansli och meddelas senast 4 mars.

Omfattning: 3 veckor, varav 4 heldagsträffar.

Deltagare: 24

Kursbeskrivning