Undervisning på högskolan

Undervisning på högskolan

Fokus på denna baskurs i högskolepedagogik är universitetsläraren  och undervisningsuppdraget .  Kursen har sin tyngdpunkt i lärarens planering och genomförande av undervisning såväl på campus som på nät.

En professionalisering av lärarens arbete förutsätter tydliga kopplingar mellan de förväntade studieresultaten, undervisningens upplägg och examinationen. Det är detta fält du får möjlighet att lära dig mer om. Under kursen kommer vi att behandla regelverk och styrdokument liksom lärarens möjlighet att välja undervisningsmetoder och utforma såväl fysiska som digitala lärandemiljöer så att dessa stödjer lärande. Vidare ger kursen dig möjlighet att utveckla ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen.

Citat från tidigare deltagare

"Löpande uppgifter – ger kontinuerlig reflektion också bra med mindre uppgifter och fler då man kan anpassa efter andra arbetsuppgifter.”

”Öppen stämning med bra diskussioner och olika perspektiv och tips."

Målgrupp

Kursen vänder sig till lärare som vill utveckla sin kunskap om undervisning på högskolan.


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion

Kursinformation

Nivå: Bas

Regler: Läs mer

Omfattning: 2,5 veckor

Deltagare: 8-24

Kursbeskrivning

Kursutvärdering VT16

Kursutvädering HT16