Undervisning och lärande på högskolan - nätbaserad

Undervisning och lärande på högskolan

Denna baskurs i högskolepedagogik omfattar innehållet från UPLs båda baskurser ”Undervisning på högskolan” och ”Lärande på högskolan” och genomförs i huvudsak via universitetets lärplattform Cambro.

Under kursen ges möjlighet att utveckla kunskap om lärandeprocessen, förmåga att stödja lärande samt ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen. Under kursen kommer vi att behandla modeller för planering och genomförande av undervisning samt examination och utvärdering som gynnar lärande, såväl på campus som på nät. Vidare kommer regelverk och styrdokument liksom lärarens möjlighet att välja undervisningsmetoder och utforma såväl fysiska som digitala lärandemiljöer så att dessa stödjer lärande att behandlas. Vi diskuterar också relationers och studieklimatets betydelse i olika lärandesituationer.

Citat från deltagare

”Jag kommer att använda en större variation av undervisnings- och inlärningsmetoder samt öka elevernas aktiva deltagande i kursen”.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till lärare som vill utveckla sin kunskap om undervisning på högskolan, kunskap om lärandeprocessen och sin förmåga att stödja lärande.


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion

Kursinformation

Nivå: Bas

Regler: Läs mer

Omfattning: 5 veckor

Deltagare: 8-24

Bra att veta: Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kr
Läs mer om antagning och urval här

Kursbeskrivning