Teorier om lärande

Teorier om lärande

Undervisningsuppdraget innebär bland annat att ständigt förhålla sig till begreppen kunskap, lärande och undervisning. Detta är begrepp som har många innebörder och som dessutom påverkas av ideologiska och politiska strömningar.

I denna kurs får du lära dig mer om olika teorier om lärande, som alla på något sätt har påverkat eller påverkar de uppfattningar och teorier om lärande som råder idag. Under kursen kommer du också att få arbeta med din egen syn på lärande och på vilket sätt den kan tänkas påverka din undervisning.

Citat från tidigare deltagare

"Jag är mycket nöjd med kursen, som har gett en hel del kött på mitt teoretiskt magra pedagogiska skelett."

"Gillade upplägg med kombinationen bloggande, litteratur och träffar."

"Framöver kommer jag att ta hjälp av befintliga teorier för att utveckla min undervisning mer konkret; modeller att jobba efter o tillämpa."

Målgrupp

Kursen vänder sig till lärare, som både vill utveckla sin teoretiska kunskap om lärande och förankra sin undervisning i pedagogiskt teori.


Kursinformation

Nivå: Fördjupning

Regler: Läs mer

Omfattning: 2 veckor

Deltagare: 24

Bra att veta: Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kr
Läs mer om antagning och urval här

Kursbeskrivning