Pedagogiskt stöd för amanuenser

Kursupplägg

Träff 1, Det didaktiska uppdraget, 3 timmar

  • Kort introduktion av de didaktiska frågorna. VEM, NÄR, VAR, VARFÖR, VAD, HUR
  • Fokus på Hur och Varför-frågorna med inriktning på att ge kritik och feedback, hålla genomgångar och demonstrationer samt kroppsspråk, tempo och retorik
  • Tillämpning i form av gemensamt arbete med problematiska pedagogiska situationer

Träff 2, Att leda grupper, 3 timmar

  • Fokus på Vem och Vad-frågorna, med inriktning på målgruppsanpassning, att handleda mindre grupper samt att förklara och förenkla komplexa saker
  • Fortsatt tillämpningsarbete utifrån problematiska situationer

Träff 3, Att stödja lärande, 3 timmar

  • Fokus på Hur och Vem-frågorna med inriktning på motivation och att skapa lärandesituationer som gynnar så många som möjligt
  • Fortsatt tillämpning utifrån problematiska situationer

Kursinformation

Omfattning: 3 träffar

Lokal: UPL

Tid: 17.00 - 20.00

Deltagare: 24

Kontakt: Bengt Malmros