Ny som lärare

Ny som lärare

Är du ny som lärare, står du i färd med att hålla dina första föreläsningar eller behöver du hjälp att komma igång med din undervisning? I denna kurs får du möjlighet att sätta dig in i rollen som lärare genom att öva att planera och genomföra undervisning. Tillsammans med kollegor i samma situation hjälps vi åt att navigera bland svåra frågor och pedagogiska utmaningar. Du får också ta del av de regler och styrdokument som en undervisande lärare bör känna till. Kursen gick tidigare under benämningen Introduktion till högskolepedagogik.

Citat från tidigare deltagare

"Förmodligen den roligaste kurs jag någonsin gått! Tack för
alla skratt och roliga övningar! "

"Det har varit en otroligt inspirerande kurs där man verkligen
har fått syn på sina egna idiosynkrasier, goda o dåliga vanor
och tips, genom att spegla sig själv i andra i praktiska
övningar"

Målgrupp

Kursen, som tidigare gick under benämningen Introduktion till högskolepedagogik, vänder sig till dig som är nyanställd som lärare vid Umeå universitet och endast har lite eller ingen erfarenhet av att undervisa. Du kan också vara doktorand utan tidigare undervisningserfarenhet. Om du redan har undervisat en del vid universitetet passar någon av våra bas- eller fördjupningskurser dig bättre.


Kursinformation

Nivå: Nybörjare

Regler: Läs mer

Omfattning: 1 vecka

Deltagare: 8-24

Kursbeskrivning

Kursutvärdering

Kursutvärdering HT17