Lärande på högskolan

Lärande på högskolan

Fokus på denna baskurs i högskolepedagogik är studentens lärande. Det här är kursen för dig som vill bredda dina kunskaper om lärande samt din förmåga att examinera och utvärdera den kunskap studenterna utvecklat.

Vi utgår från universitetslärarens vardag, där lärande äger rum såväl på campus som på nät. Under kursen kommer du att få behandla olika modeller för undervisning, examination och utvärdering som gynnar lärande. Vi diskuterar också relationers och studieklimatets betydelse i olika lärandesituationer.

Citat från tidigare deltagare

"Kursen har gett mig verktyg att ta till i olika lärandesituationer i min roll som lärare.”

"Kursen väckte många tankar kring lärande och gav mig verktyg och kunskap som jag kan använda i framtiden. Jag känner mig väl utrustad inför nya utmaningar.”

”Jag ser nu vikten av studentaktivt lärande och hur det kan läggas in mer sådant redan under föreläsningar.”

Målgrupp

Kursen vänder sig till lärare, som vill utveckla sin kunskap om lärandeprocessen och sin förmåga att stödja lärande.


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion

Kursinformation

Nivå: Bas

Regler: Läs mer

Omfattning: 2,5 veckor

Deltagare: 8-24

Bra att veta: Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kr
Läs mer om antagning och urval här

Kursbeskrivning