Handledning i högre utbildning

Handledning i högre utbildning

En viktig del av uppdraget som lärare i högre utbildning är att vara handledare på grundläggande och avancerad nivå. Det ställer krav på att läraren har kunskap om ämnesspecifika kvalitetskrav, strategier och metoder för att på ett effektivt sätt stödja studenterna i deras examensarbete.

Uppdraget innebär också att hantera olika aspekter (som makt, syn på studenten och mig själv) av handledningsprocessen. Kursen "Handledning i högre utbildning" ger dig en möjlighet att utveckla din egen handledarförmåga och möta andra kollegor i samtal om handledning.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till lärare som handleder eller ska handleda examensarbeten/självständiga arbeten på grundläggande och avancerad nivå och till lärare som är intresserade av att utveckla handledningen och sin roll som handledare.


Kursinformation

Nivå: Fördjupning

Regler: Läs mer

Omfattning: 2 veckor

Deltagare: 8-24

Bra att veta: Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kr
Läs mer om antagning och urval här

Kursbeskrivning

Kursutvärdering