Forskarhandledning i praktiken

Forskarhandledning i praktiken

Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig. Som handledare behöver du finna sätt att arbeta som både är effektiva och individuellt anpassade till doktorandernas behov. Kursen erbjuder tid och plats att diskutera och reflektera över rollen som handledare tillsammans med andra handledarkollegor. Erfarenhetsutbyte över fakultets- och ämnesgränser ger vidgade perspektiv, stimulerar nytänkande och stärker din identitet som handledare.

Citat från tidigare kursdeltagare

Mest värdefullt har varit:

"Auskultationen gav möjlighet till självreflektion och värdefulla tips"

"Att träffa kollegor från andra discipliner och utbyta erfarenheter"

"Kunskap om regelverk - bra att få inblick i detta"

"Jag har fått en tydligare bild av vilken typ av handledare jag är, och vill vara"

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till både nya och erfarna forskarhandledare. För prioritering och urval till kursen ansvarar respektive fakultet.