Examination och utvärdering

Examination och utvärdering

Att examinationen är det viktigaste instrumentet för att styra studenternas lärande är väl känt, mindre känt är att kursutvärderingarna kan användas för att utveckla studenternas lärandestrategier med syftet att uppnå kursens mål. Under kursen tar vi ett helhetsgrepp om examination och utvärdering där du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

Citat från tidigare deltagare

"Tänk att examination och utvärdering kan vara så viktigt. Intressant att få höra hur andra ämnen gör."

"Att vi deltagare kommer från väldigt olika fält med olika förutsättningar, men upplever samma svårigheter med till exempel examination."

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av att lära sig mer om examination och utvärdering i högre utbildning.


Kursinformation

Nivå: Fördjupning

Regler: Läs mer

Omfattning: 2 veckor

Deltagare: 8-24

Kursbeskrivning

Kursutvärdering