Ämnesdidaktisk fördjupningskurs

Detta är en kurs för dig som vill fördjupa dig i en högskolepedagogisk fråga i relation till ditt egna ämnesfält. Kanske finns det något du vill utveckla i just din lärarpraktik? Genom att utgå från din ämnesdidaktiska frågeställning syftar kursen till att stötta dig som universitetslärare i din professionella utveckling genom att inta ett vetenskapligt förhållningsätt till undervisning. Kursen innehåll ligger i linje med SUHFs nya rekommendationer för högskolepedagogisk kompetens vid svenska lärosäten.

Kursens huvudsakliga innehåll utgörs av ditt egna ämnesdidaktiska fördjupningsarbete. Vid kursstart formulerar du ditt projekts innehåll och riktning. Arbetena kommer att handleds, diskuteras och granskas under kursens gång med stöd av kurskollegor, mentor på UPL samt extern mentor. Projekten genomförs individuellt, i par eller i grupp. Arbetet ska utmynna i ett dokumenterat ämnesdidaktiskt fördjupningsarbete.

Målgrupp

Kursen vänder sig till lärare som ämnar fördjupa sig i en pedagogisk frågeställning inom eget valt kunskapsområde. Förkunskapskrav är genomgångna högskolepedagogiska baskurser (totalt 5 veckor) eller styrkt redovisning av motsvarande kunskaper.


Kursinformation

Nivå: Fördjupning

Regler: Läs mer

Omfattning: 5 veckor

Kursbeskrivning