Till umu.se

Högskolepedagogiska kurser

Våra regler

Kurser VT2018

Baskurser

Ny som lärare Svenska 2018-01-31

Baskurser

Lärande på högskolan Svenska 2017-12-15
Undervisning på högskolan Svenska 2017-12-15

Fördjupningskurser

Didaktik för universitetslärare Svenska 2017-12-21
PBL och Casemetodik Svenska 2017-12-15

Övriga kurser

Forskarhandledning i praktiken Svenska 2017-10-15
Postgraduate supervision in practice Engelska 2018-01-31

Kurser HT2018

Nybörjarkurser

New as university teacher Engelska 2018-09-15

Baskurser

Teaching in higher education Engelska 2018-05-15
Lärande på högskolan Svenska 2018-09-15

Fördjupningskurser

Ämnesdidaktisk fördjupningskurs Svenska 2018-05-15
Pedagogisk digital kompetens Svenska 2018-05-15
Teorier om lärande Svenska 2018-05-15

Övriga kurser

Forskarhandledning i praktiken Svenska 2017-10-15