Kurser vt 2019

Nybörjarkurser

Ny som lärare (1 vecka)

Är du ny som lärare, står du i färd med att hålla dina första föreläsningar eller behöver du hjälp att komma igång med din undervisning? I denna kurs får du möjlighet att sätta dig in i rollen som lärare genom att öva att planera och genomföra undervisning. Sista ansökningsdag: 2019-01-31
Kursstart: 2019-05-13
Språk: Svenska
Läs mer och anmäl dig här

Baskurser

Undervisning på högskolan (2,5 veckor)

Fokus på denna baskurs i högskolepedagogik är universitetsläraren och undervisningsuppdraget . Kursen har sin tyngdpunkt i lärarens planering och genomförande av undervisning såväl på campus som på nät. Sista ansökningsdag: 2018-11-15
Kursstart: 2019-01-22
Språk: Svenska
Läs mer och anmäl dig här

Högskolepedagogiskt fördjupningsarbete (5 veckor)

Detta är en kurs för dig som vill fördjupa dig i en pedagogisk frågeställning i utbildning eller undervisning inom ditt eget område. Syfte med kursen är att stötta dig som universitetslärare i din professionella utveckling och ditt vetenskapliga förhållningssätt till utbildning och undervisning. Sista ansökningsdag: 2018-11-15
Kursstart: 2019-02-07
Språk: Svenska
Läs mer och anmäl dig här

Learning in higher education (2,5 weeks)

The focus in this basic course is the students’ learning process. You will have the opportunity to broaden your knowledge about learning and your ability to examine and assess the skills your students have developed. Last application date: 2019-01-31
Course start: 2019-03-26
Language: English
Read more and apply here

Fördjupningskurser

Examination och utvärdering (2 veckor)

Att examinationen är det viktigaste instrumentet för att styra studenternas lärande är väl känt, mindre känt är att kursutvärderingarna kan användas för att utveckla studenternas lärandestrategier med syftet att uppnå kursens mål. Sista ansökningsdag: 2019-01-31
Kursstart: 2019-04-10
Språk: Svenska
Läs mer och anmäl dig här

Handledning i högre utbildning (2 veckor)

En viktig del av uppdraget som lärare i högre utbildning är att vara handledare på grundläggande och avancerad nivå. Det ställer krav på att läraren har kunskap om ämnesspecifika kvalitetskrav, strategier och metoder för att på ett effektivt sätt stödja studenterna i deras examensarbete. Sista ansökningsdag: 2018-11-15
Kursstart: 2019-02-12
Språk: Svenska
Läs mer och anmäl dig här

Forskarhandledning

Forskarhandledning i praktiken (2 veckor)

Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig. Som handledare behöver du finna sätt att arbeta som både är effektiva och individuellt anpassade till doktorandernas behov. Kursen erbjuder tid och plats att diskutera och reflektera över rollen som handledare tillsammans med andra handledarkollegor. Sista ansökningsdag: 2019-01-31
Kursstart: 2019-05-27
Språk: Svenska
Läs mer om kursen
Kurser ht 2018

Nybörjarkurser

New as university teacher (1 week)

Course start: 2018-11-27
Read more

Baskurser

Teaching in higher education (2,5 weeks) Course start: 2018-09-18
Read more
Lärande på högskolan (2,5 veckor) Kursstart: 2018-11-05
Läs mer
Undervisning och lärande på högskolan - nätbaserad (5 veckor) Kursstart: 2018-10-23
Läs mer

Fördjupningskurser

Pedagogisk digital kompetens (2 veckor) Kursstart: 2018-09-28
Läs mer
Teorier om lärande (2 veckor) Kursstart: 2018-09-20
Läs mer

Forskarhandledning

Forskarhandledning i praktiken (2 veckor) Kursstart: 2018-10-02
Läs mer