Kurser ht 2018

Nybörjarkurser

New as university teacher (1 week)

Are you new to teaching, or are you in the process of holding your first lectures, or just generally unsure about your role as a future teacher? As an inexperienced teacher at the university you will have the opportunity to gain a fundamental knowledge of teaching and educational work during this course. Application deadline: 2018-09-15
Course start: 2018-11-27
Language: English
Read more and apply here

Baskurser

Teaching in higher education (2,5 weeks)

The focus in this basic course is the teacher and the teaching mission. The course is centred on the teacher’s planning and implementation of teaching activities, both on campus and online. Application deadline: closed
Course start: 2018-09-18
Language: English
Read more

Lärande på högskolan (2,5 veckor)

Fokus på denna baskurs i högskolepedagogik är studentens lärande. Det här är kursen för dig som vill bredda dina kunskaper om lärande samt din förmåga att examinera och utvärdera den kunskap studenterna utvecklat. Sista ansökningsdag: 2018-09-15
Kursstart: 2018-11-05
Språk: Svenska
Läs mer och anmäl dig här

Undervisning och lärande på högskolan - nätbaserad (5 veckor)

Denna baskurs i högskolepedagogik omfattar innehållet från UPLs båda baskurser ”Undervisning på högskolan” och ”Lärande på högskolan” och genomförs i huvudsak via universitetets lärplattform Cambro. Sista ansökningsdag: 2018-08-25
Kursstart: 2018-10-23
Språk: Svenska
Läs mer och anmäl dig här

Fördjupningskurser

Pedagogisk digital kompetens (2 veckor)

Fokus på denna kurs är Pedagogisk Digital Kompetens (PDK), hur digitala verktyg kan användas i ett pedagogiskt sammanhang för att på bästa sätt stödja studenternas lärande. Kursen syftar till att kursdeltagaren, med utgångspunkt i den egna verksamheten, ska dokumentera och utveckla förmågan att bedriva undervisning med stöd av digitala verktyg. Sista ansökningsdag: stängd
Kursstart: 2018-09-28
Språk: Svenska
Läs mer om kursen

Teorier om lärande (2 veckor)

Undervisningsuppdraget innebär bland annat att ständigt förhålla sig till begreppen kunskap, lärande och undervisning. Detta är begrepp som har många innebörder och som dessutom påverkas av ideologiska och politiska strömningar. Sista ansökningsdag: stängd
Kursstart: 2018-09-20
Språk: Svenska
Läs mer om kursen

Forskarhandledning

Forskarhandledning i praktiken (2 veckor)

Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig. Som handledare behöver du finna sätt att arbeta som både är effektiva och individuellt anpassade till doktorandernas behov. Kursen erbjuder tid och plats att diskutera och reflektera över rollen som handledare tillsammans med andra handledarkollegor. Sista ansökningsdag: stängd
Kursstart: 2018-10-02
Språk: Svenska
Läs mer om kursen