Krav för anställning

För tillsvidare anställning som lärare vid ett svenskt universitet krävs att den sökande har visat pedagogisk skicklighet, se Högskoleförordningen 4:e kapitlet. Vad detta i praktiken innebär avgörs från och med 2011 av respektive universitet.

Umeå universitet har valt att lägga stor vikt vid kvalitet i undervisningen. Tidigare har kravet på högskolepedagogisk utbildning uttryckts i veckor eller hp. Från den 1 januari 2012 specificeras istället vilka högskolepedagogiska kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att vara behörig för läraranställning:

  • Kunskaper om studenters lärande i högre utbildning
  • Förmåga att planera, undervisa i, examinera samt utvärdera högskoleutbildning samt stödja individers och gruppers lärande
  • Förmåga att inta ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen
  • Kunskaper om samhällets mål och regelverk för verksamheten inom högre utbildning
  • Förmåga att tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter

Kompetensen kan erhållas på olika sätt, t ex genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan eller dokumenterad beprövad erfarenhet. Den ska visas genom att dokumenteras i en pedagogisk portfölj.

UPLs kurser är skapade för att universitetslärare ska kunna utveckla de kunskaper och färdigheter som ingår i denna kompetens. Vilka kurser som passar den enskilde lärarens beror på dennes förutsättningar och behov.
Här får du hjälp att välja
I det pedagogiska handlingsprogrammet för Umeå universitet framhålls att alla lärare ska beredas utrymme i sin anställning för kontinuerlig kompetensutveckling. Detta ses som en förutsättning för att bibehålla den höga kvalitén i våra utbildningar.