Högskolepedagogisk utbildning

Studenter i Lindelhallen

UPL erbjuder ett brett utbud av högskolepedagogiska utbildningar i varierande omfattning.

Utbildningsutbudet är framtaget för att utmana och utveckla de pedagogiska kompetenser som är väsentliga för en universitetslärare. Kurserna ger dessutom behörighet inför fast anställning och befordran för lärare vid högskola/universitet.

Nybörjarkursen är en förberedande kurs för den helt oerfarne läraren. Inga tidigare förkunskaper eller undervisningserfarenheter krävs.

Baskurserna är utformade för att bidra till grundläggande behörighet till anställning som lärare. Viss erfarenhet av undervisning och/eller gått kursen "Ny som lärare".

Fördjupningskurserna är för de som har gått baskurs/er (eller har motsvarande kunskaper) samt har undervisningserfarenhet.

Verkstäderna samt seminarierna är utformade för att bidra till breddning och/eller fördjupning inom fältet högskolepedagogik.

Vi har organiserat vårt utbildningsutbud efter en öppen modell som erbjuder lärare möjlighet att välja kurser efter erfarenhet, behov och intresse.

Samtliga kurser bidrar till lärares pedagogiska meritering, till exempel genom att deltagarna producerar material till sin pedagogiska portfölj.

Seminarier erbjuds inom våra nätverk, se den samlade sidan med nätverk.


Våra regler

För intyg krävs fullgörande av samtliga delar i kursen samt godkända uppgifter.

Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kronor.

Antagningsbesked

Besked om antagning sker ca en vecka efter sista anmälningsdag.

Intyg

UPL:s kurser och övriga utbildningsaktiviteter är kompetensutvecklingsaktiviteter som ligger utanför LADOK systemet. Vi utfärdar intyg på genomgången kurs där omfattning (dagar, veckor) och innehåll specificeras. Det är upp till respektive institution att omvandla denna tid till högskolepoäng (hp) i de fall detta är aktuellt.