PUNKTUM - Pedagogiska utvecklingsprojekt

PUNKTUM

Umeå universitet utlyser utvecklingsmedel för pedagogisk utveckling av grundutbildning vid lärosätet – PUNKTUM. Utlysningen syftar till att stimulera pedagogisk utveckling och att öka långsiktig förändring av institutionens/programmets universitetspedagogik. I år är utlysningen tematiserad med syftet att stödja pedagogiska utvecklingsprojekt inom områden som lärosätet behöver fördjupa sina kunskaper kring för att öka kvaliteten i grundutbildningen vid Umeå universitet.

Medel kan sökas för projekt inom följande teman: Internationalisering av utbildning, Hållbar utveckling i utbildning samt Digital examination. Exempelvis kan medel sökas för att utveckla nya moment/kurser/utbildningsprogram, undervisningsformer, pedagogiska modeller, nya former av examination, stärka kvaliteten på en befintlig kurs eller ett befintligt utbildningsprogram samt stödja pedagogisk samverkan inom eller utanför universitetet.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag: 15 augusti, 2018 kl. 12.00

Datum för beslut om finansiering: 30 september 2018

Datum för projektstart: 2 januari 2019

Med reservation för eventuella förändringar.

Bakgrund

Punktum medel kommer från universitetets anslag för grundutbildning. Därför kan enbart projekt som riktas mot grundutbildningen på Umeå universitet beviljas projektmedel (ej projekt på forskarnivå eller inom uppdragsutbildning). Medlen förvaltas av och fördelas av Universitetspedagogik och Lärandestöd (UPL) vid Umeå universitetsbibliotek, och ska användas till projekt vars syfte är att främja utveckling av kreativa och flexibla lärandestrategier eller lärandemiljöer vid Umeå universitet.


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion

Kontaktperson

Claire Englund