UmU Play

UmU Play

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) har tillsammans med IT-enheten genomfört ett pilotprojekt i syfte att utvärdera en tjänst som kan leverera stöd att skapa, transkodera, spela upp och lagra media, primärt video. Projektet rekommenderar att Umeå universitet ansluter sig till tjänsten.

Det här projektet är avslutat och tjänsten lanseras 8 november 2016. Aktuell information om tjänsten finns i Tjänstekatalogen

14 institutioner, enheter eller motsvarande vid lärosätet deltog i att testa/utvärdera tjänsten som genomfördes under vårterminen 2015 och utvärderades i augusti 2015. 

Flera aspekter av tjänsten utvärderades. De viktigaste var:

  • Integrationsmöjligheter med Cambro
  • Publik webbportal (benämns av leverantören Mediaspace)
  • Processflöde för användare
  • Migrering av befintligt material
  • Behov av utbildning och support

UmU Play baseras på tjänsten SUNET Play som tillhandahålls av SUNET, för mer utförlig information och dokumentation se följande lista:

Information om SUNETSUNETs information om SUNET PlayKalturas hemsidaUpphandlingsdokumentation kring SUNET Play


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion

Kontaktperson

Jonas Lindholm