Till umu.se

Tidsplan

Tidsplan punktum

Tidsplanen för ansökningsprocessen 2017 är följande:

Ansökningsverkstäder: efter överenskommelse

Sista ansökningsdag: 18 augusti, 2017 kl. 24:00

Planerat sista datum för beslut om finansiering: 30 september 2017

Planerat tidigaste datum för projektstart: 2 januari 2018

Med reservation för eventuella förändringar.

Ansökan skickas elektroniskt till Registrator via följande e-postadress: medel@diarie.umu.se. I ärenderaden i e-brevet anges diarienumret: : FS 2.1.6-756-17. Ansökan ska vara underskriven, i pdf-format och vara inkommen senast kl. 24.00 den 18 augusti 2017. Originalhandlingarna undertecknade av prefekt samt eventuellt ordförande i programkommitté skickas med internpost till Registrator, Umeå universitet.


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion