Tidsplan

Tidsplan punktum

Tidsplanen för ansökningsprocessen 2018 är följande:

Sista ansökningsdag: 15 augusti, 2018 kl. 12:00

Planerat sista datum för beslut om finansiering: 30 september 2018

Planerat tidigaste datum för projektstart: 2 januari 2019

Med reservation för eventuella förändringar.

Ansökan skickas elektroniskt till Registrator via följande e-postadress: medel@diarie.umu.se I ärenderaden i e-brevet anges diarienumret: FS 2.1.6-946-18. Ansökan ska vara underskriven, i pdf-format och vara inkommen senast kl. 12.00 den 15 augusti 2018. Originalhandlingarna undertecknade av prefekt samt eventuellt ordförande i programkommitté skickas med internpost till Registrator, Umeå universitet.

Finns behov av att resonera kring kommande ansökan Kontakta Claire Englund (claire.englund@umu.se) för att boka in en träff eller verkstad.


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion