Beviljande PUNKTUM projekt

Projekt 2017

Den fjärda utlysning om projektmedel skedde i slutet av maj 2017. Femton (15) ansökningar inkom fördelat på följande fakulteter: Medfak: 6, Samfak: 4, Humfak: 4, Teknat:1. Följande 5 projekt beviljades medel:

Projekt 2016

Den tredje utlysning om projektmedel skedde i slutet av maj 2016. Tjugofem (25) ansökningar inkom fördelat på följande fakulteter: Samfak: 12, Medfak: 8, Humfak: 3, Teknat:2. Följande 7 projekt beviljades medel.

Projekt 2015

Den andra utlysningen av PUNKTUM medel skedde våren 2015 och av de 25 inkomna projektansökningar beviljades medel till 8 projekt:

Projekt 2014

Den första utlysningen av PUNKTUM medel skedde våren 2014 och av de 14 inkomna projektansökningar beviljades medel till 6 projekt:


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion