Till umu.se

PUNKTUM - Pedagogisk Utveckling av Nyfikenhet och KreativiteT vid UMeå universitet

PUNKTUM

Utlysningen syftar till att stimulera pedagogisk utveckling och att öka långsiktig förändring av institutionens/programmets universitetspedagogik. Medel kan sökas till exempel för att utveckla nya moment/kurser/utbildningsprogram, undervisningsformer, pedagogiska modeller, e-lärande, stärka kvaliteten på en befintlig kurs eller ett befintligt utbildningsprogram samt pedagogisk samverkan inom eller utanför universitetet.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag: 18 augusti, 2017 kl. 24:00

Datum för beslut om finansiering: 30 september 2017

Datum för projektstart: 2 januari 2018

Med reservation för eventuella förändringar.

Bakgrund

Under åren 2008 – 2011 finansierade Flexprojektet vid Umeå universitet ett antal utvecklingsprojekt med fokus på nät-/flexibla utbildningar. I syfte att fortsätta att främja pedagogisk utveckling vid Umeå universitet beslutade universitetsstyrelsen i Verksamhetsplan 2013-2015 samt budget 2013 att permanenta dessa medel och då inkludera alla undervisningsformer. Punktum medel kommer från universitetets anslag för grundutbildning. Därför kan enbart projekt som riktas mot grundutbildningen på Umeå universitet beviljas projektmedel. Medlen förvaltas av och fördelas av Universitetspedagogik och Lärandestöd (UPL) vid Umeå universitetsbibliotek, och ska användas till projekt vars syfte är att främja utveckling av kreativa och flexibla lärandestrategier eller lärandemiljöer vid Umeå universitet.


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion

Kontaktperson

Claire Englund