PDK MedFak

Under 2016 samarbetar UPL med Medicinska fakulteten och Pedagogiska institutionen i en omfattande utbildningsinsats på temat Pedagogisk digital kompetens.

Utbildningsinsatsen består av pedagogiskt stöd till medarbetare och lärarlag inom respektive program, gemensamma seminarier, programspecifika verkstäder, samt en högskolepedagogisk kurs (2 v). Mer information om utbildningsinsatsen och de olika delarna finns på projektets webbresurs.

PDK medfak webbresurs


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion

Kontaktperson

Per Andersson