Moodle vid Umeå universitet

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) har tillsammans med IT-enheten, via förvaltningsobjektet E-lärande, tilldelats uppdraget att genomföra en nysatsning på Moodle så att den blir ett jämförbart alternativ till Cambro.

Bakgrund

Sedan rektor tog beslut om införandet av Cambro som Umeå unviersitets officiella lärplattform har ett antal institutioner fortsatt använda egna Moodle-plattformar. Det har uttryckts önskemål att även Moodle ska betraktas som en officiell lärplattform vid Umu. Rektor har beslutat att förverkliga detta vilket innebär ett viktigt steg i riktningen att förverkliga Umeå universitets vision 2020, där det står:

”Vi är ett av Europas ledande universitet när det gäller nyskapande fysiska och virtuella miljöer. En större del av våra utbildningar integrerar campus- och nätundervisning och kan genom flexibla undervisningsformer genomföras oberoende av tid och rum.”

Katarina Winka, föreståndare för UPL, säger:
”Målsättningen är att centralt erbjuda ändamålsenliga virtuella lärmiljöer som präglas av tillgänglighet och säkerhet för våra studenter och lärare, oavsett lärplattform".

Projektorganisation

Beställare:  Vicerektor Anders Fällström

Projektgrupp sätts samman av styrgruppen för objektet E-lärande som utgörs av:
Eva Svedmark, UPL
Sören Berglund, IT-enheten

Projektgrupp:

Jörgen Ivarsson, UPL (Projektledare)
Mattias Wallmark, IT-enheten
Jonas Lindholm, UPL

UPL har i enlighet med DNR FS -1520-15 initierat ett gemensamt projekt med IT-enheten för att genomföra förstudie samt införande av ny universitetsgemensam Moodleplattform.

Rektor fattade beslut om att fastställa projektplanen Nysatsning på Moodle som kompletterande lärplattform vid Umeå universitet 2016-04-12.

Tidplan

Pilotomgången för den centrala Moodle starar i juni 2016 och avslutas första november. Lanseringen av nya Moodle planeras att ske lördag den 10 december.

Vanliga frågor

Här har vi samlat några vanliga frågor (FAQ) som vi fått om projektet. 

Fråga: Vad händer med de befintliga kurserna som finns i den centrala Moodle?

Svar: De kommer att ligga kvar i Moodle. Möjligtvis kommer de att flyttas till en annan kategori inom Moodle. Men studenter och kurser kommer att finnas kvar. 

Fråga: Kommer lanseringen av nya Moodle att orsaka störningar i undervisningen som bedrivs i Moodle?

Svar: I samband med lanseringen av nya centrala Moodle kommer en uppgradering att ske (från version 2.6 till 3.1). Det innebär att Moodle kommer att vara stängd under de timmar som uppgraderingen utförs.

Fråga: Innebär lanseringen av nya centrala Moodle att Cambro kommer att läggas ner?

Svar: Nej, Moodle kommer att vara ett komplement till Cambro. Moodle och Cambro kommer att existera tillsammans. Tänk Castor och Pollux eller Athena och Artemis.

Fråga: Vad händer med de kurser som deltagit i Pilotomgången? Kommer de att kopieras in i nya Moodle?

Svar: De kommer att ligga kvar i Pilotomgångens Moodle. Kurserna kommer att kunna användas som mallar för nya kurser i moodle.umu.se genom en export -importprocess, men studentdata m.m. kan ej föras över. Moodle-pilot kommer efter en tid att stängas ned och arkiveras.

Fråga: Om jag har synpunkter på nya Moodle, vem kontaktar jag då?

Svar: Kontakta Jörgen Ivarsson, projektledare. Kontaktinformation finns längst upp, till höger på sidan.

Fråga: Vem ska vi vända oss till för support efter lanseringen av nya Moodle?

Svar: UPL blir ansvarig för central support och förvaltning efter lanseringen av nya Moodle. Det kommer dock att finnas möjligheter för support på fakultets- eller institutionsnivå om en sådan organisation finns etablerad. Information om support på fakultets- eller institutionsnivå finns inom respektive enhet.


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion