Pågående forskning och utvecklingsprojekt

Rum för lärande

Rektor beslutade 2012 att initiera ett arbete med att utveckla interaktiva miljöer där Rum för lärande fick i uppdrag att arbeta med den pågående planeringen av Humanisthusets renovering.

Till projektsida


Nationell utbildning för Pedagogiskt sakkunniga

Detta är ett samarbete mellan Umeå universitet, Lunds tekniska högskola, Stockholms universitet, Uppsala universitet samt några ytterligare lärosäten. Syftet är att höja kvaliteten på de pedagogiska sakkunnigutlåtandena samt att involvera fler personer i bedömningsuppdragen.

Till projektsida


Exploring the impact of educational technology on teaching practice in higher education

Over the last twenty years the use of educational technology (ET) has been promoted as having the potential to transform teaching and learning, raising standards and increasing the employability of students (Laurillard, 2002). However, although educational technology has had a profound effect on many sectors of society the education sector has so far been characterised by slow progress in terms of innovation and development which has an impact on teaching practice (Russell, 2009; Cuban, 2001).

To research page


Utvärdering för utveckling av utbildning. Med sikte på participation och deliberation.

Många av de utvärderingar som genomförs idag inom högre utbildning tycks inte erbjuda lärarna information som hjälper dem att förstå och utveckla sitt undervisningsarbete. Det sätt de genomförs på varken engagerar lärare i problematiserande diskussioner kring undervisningsarbetet eller erbjuder ny kunskap som möjliggör förändringar. De flesta känner sig inte tillfreds i en mekaniskt rationell process som har mer gemensamt med en examination än professionellt ansvar och stöd för kontinuerligt lärande och förändringsarbete.

Till forskningssida


Collaboration in Virtual Environments

The main objective of the project Collaboration in Virtual Environments is to develop effective models for collaboration between the University of Tromsø (UiT) and Umeå University (UmU) with regard to the development of a Master of Pharmacy program. This collaboration also aims to improve the quality of the education offered by both institutions and to increase recruitment to the respective pharmacy programs. In addition the project aims to develop new pedagogical models to improve student learning through the development of virtual laboratories, hospitals and pharmacies.

To project page


Research Network for Flexible Higher Education in Scandinavia

The intention of the network is to produce new knowledge on the relationship between ‘Bildung’, the qualifications framework, digital education and specific case studies, where the educational and didactic perspectives are integrated. With this as background, we hope to develop hypotheses/ research questions about whether it is possible to identify a particular Scandinavian/ Nordic access to flexible higher education supported by ICT.

To project page


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion