Eportfolio - Webbaserad pedagogisk portfölj

UPL har gemensamt med UB:s IT-enhet startat ett pilotprojekt för att utvärdera en tjänst runt webbaserad pedagogisk portfölj. Syftet med projektet är att utvärdera en både pedagogisk modell och en teknisk lösning för en fungerade webbaserad pedagogisk portfölj vid Umu.

Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår att en pedagogisk meriteringsmodell bidrar till att ge skickliga lärare. Universitetslärare vid Umeå universitet ska dokumentera sina pedagogiska meriter i en pedagogisk portfölj. Dokumentationen i portföljen ska visa hur den sökande uppfyller de bedömningsgrunder och kriterier för pedagogisk skicklighet som gäller för anställning, befordran eller inplacering i det pedagogiska meriteringssystemet.

Formatet på portföljen kan vara såväl pappers- som webbaserat, eller en kombination av dessa.

Att skapa en webbaserad portfölj

Det finns många olika sätt att skapa en webbaserad portfölj. UPL kommer under detta projekt testa och erbjuda stöd i två verktyg. Det ena är Google Sites som lärare vid Umeå universitet redan har tillgång till via GApps. Det andra är e-portfolioverktyget Mahara. Dessa både verktyg kommer att testas och utvärderas under detta pilotprojekt som löper parallellt med Umu omgång för pedagogisk meritering fram till 30 juni 2016.

E-portfolio UPL (Mahara)GApps (Umeå universitets implementation av Google Apps for Education)

Tidsplan

dec 2014 Förstudie, beslut om pilotprojekt
vt 2015 Implementering Mahara
Utveckling modell för användning vid Umu
Information och utbildning
juni 2015 Delutvärdering
ht 2015 Revidering, modell, material
Fortsatt information och utbildning
vt 2016 Fortsatt information och utbildning
Utvärdering, summering, slutrapportering


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion

Kontaktperson

Per Andersson