Projekt hos UPL

Blomma

PDK MedFak

Under 2016 samarbetar UPL med Medicinska fakulteten och Pedagogiska institutionen i en omfattande utbildningsinsats på temat Pedagogisk digital kompetens.

PDK MedFak


Moodle

UPL har i enlighet med DNR FS -1520-15 initierat ett gemensamt projekt med IT-enheten för att genomföra förstudie samt införande av ny universitetsgemensam Moodleplattform. Förstudien pågår 2015-10-14 till 2015-12-31. Därefter fattar rektor beslut om projektplan för införande.

Moodle


Eportfolio - Webbaserad pedagogisk portfölj

UPL har gemensamt med UB:s IT-enhet startat ett pilotprojekt för att utvärdera en tjänst runt webbaserad pedagogisk portfölj. Syftet med projektet är att utvärdera en både pedagogisk modell och en teknisk lösning för en fungerade webbaserad pedagogisk portfölj vid Umu.

Eportfolio


PUNKTUM

UPL förvaltar och fördelar pedagogiska utvecklingsmedel (PUNKTUM) med syfte att främja utveckling av kreativa och flexibla lärandestrategier eller lärandemiljöer vid Umeå universitet.

PUNKTUM


UmU Play (avslutat)

UPL har gemensamt med IT-enheten startat ett pilotprojekt för att utvärdera en tjänst som skall leverera stöd att skapa, transkodera, spela upp och lagra media, primärt video. Syftet med projektet är att beräkna kostnader, genomföra verksamhetstester och i förlängningen ge beslutsunderlag till om tjänsten bör bli permanent vid Umeå universitet.

UmU Play


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion