Webbaserad pedagogisk portfölj

Universitetslärare vid Umeå universitet ska dokumentera sina pedagogiska meriter i en pedagogisk portfölj. Dokumentationen i portföljen ska visa hur den sökande uppfyller de bedömningsgrunder och kriterier för pedagogisk skicklighet som gäller för anställning, befordran eller inplacering i det pedagogiska meriteringssystemet.

Formatet på den pedagogiska portföljen kan vara såväl pappers- som webbaserat eller en kombination av dessa. Det är lärarens pedagogiska meriter som avgör vilket format som är lämpligast.

Webbaserad pedagogisk portfölj

En webbaserad portfölj, eller e-portfolio, ger möjlighet till:

  • Lagring. Möjlighet att samla och lagra olika typer av digitalt material i olika former och format.
  • Organisering. Olika typer av digitalt material kan sammanställas och organiseras i olika typer av portföljer.
  • Samarbete. Möjlighet till olika former av samarbete, till exempel att ge och ta emot feedback och kommentarer på innehållet. Detta kan vara användbart både under processen att skapa portföljen men också för den färdiga portföljen.
  • Spridning. En webbaserad portfölj kan enkelt anpassas till olika behov, utformas på olika sätt och göras tillgänglig för både enskilda individer och grupper.
  • Reflektion. Lärarens reflektioner över sitt pedagogiska arbete kan dokumenteras på flera olika sätt, tex genom ljud, bild eller animationer.

Att skapa en webbaserad portfölj

Det finns många olika sätt att skapa en webbaserad portfölj och UPL erbjuder stöd i två verktyg. Det ena är Google Sites som lärare vid Umeå universitet redan har tillgång till via GApps och det andra är e-portfolioverktyget Mahara som UPL kommer att testa och utvärdera under ett pilotprojekt fram till 30 juni 2016.

Google Sites (Google Apps for Education) E-portfolio UPL (Mahara)

UPL erbjuder verkstäder om pedagogisk portfölj, inklusive webbaserad pedagogisk portfölj.


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion

Kontaktperson

Per Andersson