Styrelse för UPL

I samband med att UPL ombildades (rektorsbeslut 150609) beslutades att en styrelse för UPL skulle inrättas. Styrelsen består av representanter för fakulteterna och Lärarhögskolan (5), studenterna (3) samt en ordförande. UPLs föreståndare är adjungerad till styrelsen.

Styrelsen ansvarar för verksamhetens övergripande inriktning och utveckling, att fastställa budget och verksamhetsplan i samråd med överbibliotekarien, samt att i övrigt främja enhetens verksamhet.

Mattias Derlen Ordförande
Anna Lindkvist Ledamot Lärarhögskolan
Carita Bengs Ledamot Samhällsvetenskaplig fakultet
Jenny Eklöf Ledamot Humanistisk fakultet
Ylva Hedberg-Fransson Ledamot Medicinsk fakultet
Catarina Rudälv Ledamot Tek-nat
Mimmi Rönnkvist Ledamot Umeå studentkår
Beatrice Wallgren Ledamot Umeå naturvetar- och teknologkår

Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion