Publikationer

Publikationer

Kartläggning av pedagogiska meriteringsmodeller vid Sveriges högskolor och universitet Katarina Winka, 2017

Allmänna rekommendationer för examinationer i Cambro

Undervisa tillgängligt

Att belägga, bedöma och belöna pedagogisk skicklighet A Swedish perspective on pedagogical competence Åsa Ryegård, Karin Apelgren och Thomas Olsson (2010)

Examination och lärande på universitet och högskola. Ett arbete från en projektbaserad universitetspedagogisk kurs vid Umeå universitet. Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum 2008:1Eriksson, Louise, Erhardsson, Margareta och Grysell, Tomas (2008)

Förväntade lärandemål - Ett arbete från en projektbaserad universitetspedagogisk kurs vid Umeå universitet. Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum 2007:1Grysell, Tomas och Björklund, Erika (2007)

Gestaltande metoder i universitetspedagogik. Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum 2006:1Erhardsson, Margareta (red), Englund, Birgitta, Falk-Lundqvist, Åsa, Skåreus, Eva (2006)

Den fysiska lärandemiljön. Några universitetslärares idéer om ett rum för lärande. Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum 2005:1Grysell, Tomas (2005)

Den första nordiska forskarhandledarkonferensen 13-15 maj 2003 i Umeå. Konferensrapport. Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum 2004:2Bergenheim, Åsa och Ågren, Karin (red) (2004)

Att utveckla ekonomers informationskompetens. En idéskiss för ekonomprogrammen. Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum 2004:1Gabrielsson, Åke och Paulsson, Margareta (2004)

IT i universitetsundervisning - Erfarenheter och reflektionerÅgren Per-Olof (Red.)

Kursutvärderingar - stöd för lärande och utveckling, Universitetsförvaltningens skriftserie 2002:1Fjellström, Mona (2002)

Möten, myter och verkligheter. Studenter med annan etnisk bakgrund berättar om möten i den svenska universitetsmiljön, Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum 2002:1Fazlhashemi, Mohammad (2002)

Inspirationskälla, föredöme, tränare och kollega: Forskarhandledares visioner och verklighet, Universitetsförvaltningens skriftserie 2001:1Bergenheim, Åsa (2001)

Etik och moral i högre utbildning - ett diskussionsunderlagFjellström, Roger (1999)

Studierektor. Om arbetet som studierektorBrännström, Lauritz, Dahlgren, Ethel, Ågren, Per-Olof (1996)

Könsmedveten undervisning - två försökErson, Eva och Lundgren, Britta (1996)

Pedagogiskt utvecklingsarbete i ett organisatoriskt perspektiv. Utvärdering av det pedagogiska programmet vid Umeå universitet.Rönnbäck, Brit (1996)

Fyra bilder - fyra utbildningsmiljöerDahlgren, Ethel (1995)

Lärares arbetsmiljöSjöström, Anders (1996)

Ny lärare - om pedagogisk introduktion av lärare vid institutionenHult, Agneta (1995)

Reflektion och lärande. En studie av tolv doktoranders/lärares lärande i samband med en universitetspedagogisk kurs vid Umeå universitet 1993-94Pääjärvi, Ulrika (1995)


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion

Konferensrapporter

Universitetspedagogiska konferensen

2017 2015 201320112009200720052003 2001 1999 1997 1995 1993