Till umu.se

Lina Holm, administratör

Företrädare för lika villkor Katalogansvarig

Föreståndare Eva Svedmark
Administratör Lina Holm
Katalogansvarig Helen Landby
Lina Holm
Webbansvarig Hans-Erik Sjöström
Jonas Lindholm
Karl Idberger
Arbetsmiljöombud Maria Wester
Brandskyddsombud Karl Idberger
Företrädare för lika villkor Lina Holm

Sidansvarig: Lina Holm

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Universitetspedagogik och lärandestöd
Johan Bures väg 16
901 87 Umeå 

Besöksadress
Naturvetarhuset, plan 2 (entréplan), flygel NB

Tel:  090-786 57 66