Karl Idberger, universitetsadjunkt

Webbansvarig Brandskyddsombud Biträdande föreståndare

Lina Holm, administratör

Företrädare för lika villkor Katalogansvarig

Föreståndare Eva Svedmark
Biträdande föreståndare Karl Idberger
Administratör Lina Holm
Katalogansvarig Helen Landby
Lina Holm
Webbansvarig Hans-Erik Sjöström
Jonas Lindholm
Karl Idberger
Arbetsmiljöombud Maria Wester
Brandskyddsombud Karl Idberger
Företrädare för lika villkor Lina Holm

Sidansvarig: Lina Holm

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Universitetspedagogik och lärandestöd
Johan Bures väg 16
901 87 Umeå 

Besöksadress
Naturvetarhuset, plan 2 (entréplan), flygel NB

Tel:  090-786 57 66