Till umu.se
Föreståndare Eva Svedmark
Administratör Lina Holm
Katalogansvarig Helen Landby
Lina Holm
Webbansvarig Hans-Erik Sjöström
Jonas Lindholm
Karl Idberger
Niklas Brinkfeldt
Arbetsmiljöombud Karl Idberger
Brandskyddsombud Karl Idberger
Företrädare för lika villkor Maria Wester

Sidansvarig: Lina Holm

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Universitetspedagogik och lärandestöd
Johan Bures väg 16
901 87 Umeå 

Besöksadress
Naturvetarhuset, plan 2 (entréplan), flygel NB

Tel:  090-786 57 66