Tilldelning medel för pedagogiska utvecklingsprojekt, PUNKTUM

[2017-10-04] Styrelsen för Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) tillstyrkte bedömargruppens förslag och beslutade 2017-09-26 vilka projekt som tilldelas årets pedagogiska utvecklingmedel.

Årets pedagogiska utvecklingsmedel [PUNKTUM] går till följande projekt.  

· Andy Wallman (Inst. f. farmakologi och klinisk neurovetenskap)

”Utveckling och implementering av reflektiva professionsutvecklingsportföljer inom farmaciprogrammen.”

· Dan Johnels (Kemiska institutionen)

”Virtual reality i kemiundervisning för ökad förståelse av molekylära 3D-strukturer.”

· Ronnie Berntsson (Medicinsk kemi och biofysik)

”Implementering av flipped classroom för att få ett mer studentaktivt lärande.”

 · Robert Holmgren (Pedagogiska institutionen)
”Peer-review som stöd i nätstudenters uppsatsprocesser.”

 · Merja Ellefson (Institution för kultur och medievetenskap)

”Lärande genom görande: att identifiera propaganda, native advertising, astroturfing, spin och andra former av alternativa fakta.”


För frågor kontakta Claire Englund

Redaktör: Hans-Erik Sjöström

Adress till nyheten:
http://www.upl.umu.se/nyhet//.cid286067