Platser kvar till verkstad i pedagogisk meritering

[2018-06-18] Vid anställning, befordran och ansökan till det pedagogiska meriteringssystemet behöver lärare dokumentera sin pedagogiska skicklighet.

Anmäl dig nu till verkstaden Pedagogisk meritering II den 29 augusti.

Syftet med verkstaden är att ge deltagaren möjlighet att utveckla och få återkoppling på den egna pedagogiska portföljen. Verkstaden riktar sig till lärare vid Umeå universitet som redan har påbörjat arbetet med sin pedagogiska portfölj.

Datum: 29 augusti
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: UPL
Kontakt: Lars Larsson

Anmäl dig här

Redaktör: Hans-Erik Sjöström

Adress till nyheten:
http://www.upl.umu.se/nyhet//.cid292581