Konferens: Undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?

[2017-05-31] Årets universitetspedagogiska konferens äger rum den 24 - 25 oktober.

Konferensen har följande underteman: verksamhetsintegrerat lärande, examination, internationalisering, akademiskt lärarskap samt e-lärande.

Konferensen vänder sig till all undervisande personal, pedagogiskt ansvariga samt personal med lednings- och utbildningsadministrativa funktioner vid Umeå universitet. Vi välkomnar särskilt deltagaraktiva presentationer samt bidrag som presenteras tillsammans med studenter. Det går bra att presentera både på svenska och engelska.

Mer information om presentationsformer och deadlines

Redaktör: Hans-Erik Sjöström

Adress till nyheten:
http://www.upl.umu.se/nyhet//.cid282987