Forskningskonferens om högre utbildning

[2017-11-29] Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet, tidskriften Högre utbildning och forskarutbildningsnätverket FonSyd bjuder in till en forskningskonferens om högre utbildning i Lund den 15-16 maj 2018.

Högre utbildning är ett viktigt forskningsfält, inte minst i tider av stora förändringar inom sektorn. Svensk forskning om högre utbildning sker inom skilda discipliner och sammanhang, och är i internationell jämförelse liten till omfattningen. Den strukturella och ekonomiska underbyggnaden är svag och de nationella arenorna för diskussion är få. Dessa omständigheter försvårar för forskningen och för kunskapsbildningen inom fältet som helhet. Detta vill vi nu råda bot på genom att bjuda in till konferens i Lund.

Läs mer på konferensens hemsida

Redaktör: Hans-Erik Sjöström

Adress till nyheten:
http://www.upl.umu.se/nyhet//.cid288558