Beviljade Punktumprojekt 2016

[2016-10-11] Nu är bedömning av ansökningar för Punktum klar för i år och styrelsen för UPL har 2016-09-27 beslutat att tilldela sju projekt utvecklingsmedel inom ramen för 2016 års utlysning av PUNKTUM.

Utlysning om projektmedel 2016 skedde i slutet av maj med deadline för ansökan i augusti. Tjugofem (25) ansökningar inkom fördelat på följande fakulteter: Samfak: 12, Medfak: 8, Humfak: 3, Teknat:2.

Läs mer om vilka projekt som beviljats medel på PUNKTUMs hemsida.

Redaktör: Hans-Erik Sjöström

Adress till nyheten:
http://www.upl.umu.se/nyhet//.cid274681