Adobe Connect avvecklas

[2018-10-23] Adobe Connect ska avvecklas och ersättas med ett nytt system för e-möten som heter Zoom. I samband med avvecklingen vill vi informera om hur du som användare ska hantera det material som finns sparat i Adobe Connect.

Varje användare ansvarar för att se till att exportera de inspelningar som kan anses ha ett bevarandevärde. Prefekten ska besluta, i enlighet med den uppdaterade dokumenthanteringsplanen för verksamhetsområde 3, vilka inspelningar som är värda att bevara. Filen ska exporteras till mpeg4 och bevaras på en säker yta. Export av inspelat material i Adobe Connect skall vara exporterat innan terminen VT19 börjar. 

Zoom

Zoom ersätter Adobe Connect och finns tillgängligt för så väl lärare som studenter vid Umeå universitet.

Support

Om det uppstår frågor kring nedladdning av inspelningar kan du vända dig till UPL för support. Registrera ett ärende i Servicedesk och välj ”Adobe Connect” i listan för Kategori/tjänst.

Viktiga länkar

Guide för att ladda ner filer från Adobe Connect

Dokumenthanteringsplan

Manual för Zoom

Servicedesk

Adress till nyheten:
http://www.upl.umu.se/nyhet//.cid293463