Till umu.se

Kalendarium

November 2017

23 november kl 08.30–16.00

Ämnesdidaktisk fördjupningskurs

Kurs/utbildning Dag 3

28 november kl 09.00–12.00

Att undervisa tillgängligt

Workshop Att undervisa tillgängligt innebär att i sin undervisning ta hänsyn till studenternas olika behov utifrån ett funktionshinderperspektiv. Genom olika pedagogiska strategier kan du som lärare underlätta för studenter med funktionsnedsättning och på samma gång göra din undervisning mer tillgänglig för alla studenter.

29 november kl 08.30–16.00

Ny som lärare

Kurs/utbildning Dag 3

30 november kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 6


December 2017

6 december kl 08.30–16.00

Forskarhandledning i praktiken

Kurs/utbildning Dag 6

7 december kl 08.30–16.00

Pedagogiskt ledarskap

Kurs/utbildning Dag 6

12 december kl 08.30–16.00

Ny som lärare

Kurs/utbildning Dag 4

14 december kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 7

15 december kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 8


Januari 2018

17 januari kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 1

18 januari kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 2

30 januari kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 3

31 januari kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 4


Februari 2018

1 februari kl 08.30–16.00

Didaktik för universitetslärare

Kurs/utbildning Dag 1

2 februari kl 08.30–16.00

Didaktik för universitetslärare

Kurs/utbildning Dag 2

12 februari kl 08.30–16.00

Ämnesdidaktisk fördjupningskurs

Kurs/utbildning Dag 4

13 februari kl 08.30–16.00

Forskarhandledning i praktiken

Kurs/utbildning Dag 1

14 februari kl 08.30–16.00

Forskarhandledning i praktiken

Kurs/utbildning Dag 2

15 februari kl 08.30–16.00

Forskarhandledning i praktiken

Kurs/utbildning Dag 3

16 februari kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 5

20 februari kl 08.30–16.00

Didaktik för universitetslärare

Kurs/utbildning Dag 3

22 februari kl 08.30–16.00

PBL & Casemetodik

Kurs/utbildning Dag 1

27 februari kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 6


Mars 2018

6 mars kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 7

7 mars kl 08.30–16.00

Undervisning på högskolan

Kurs/utbildning Dag 8

12 mars kl 08.30–16.00

PBL & Casemetodik

Kurs/utbildning Dag 2

13 mars kl 08.30–16.00

Forskarhandledning i praktiken

Kurs/utbildning Dag 4

14 mars kl 08.30–16.00

Forskarhandledning i praktiken

Kurs/utbildning Dag 5

16 mars kl 08.30–16.00

Didaktik för universitetslärare

Kurs/utbildning Dag 4

21 mars kl 08.30–16.00

Lärande på högskolan

Kurs/utbildning Dag 1

22 mars kl 08.30–16.00

Lärande på högskolan

Kurs/utbildning Dag 2

26 mars kl 08.30–16.00

PBL & Casemetodik

Kurs/utbildning Dag 3


April 2018

9 april kl 08.30–16.00

Didaktik för universitetslärare

Kurs/utbildning Dag 5

10 april kl 08.30–16.00

Forskarhandledning i praktiken

Kurs/utbildning Dag 6

11 april kl 08.30–16.00

Lärande på högskolan

Kurs/utbildning Dag 3

12 april kl 08.30–16.00

Lärande på högskolan

Kurs/utbildning Dag 4

13 april kl 08.30–16.00

Ämnesdidaktisk fördjupningskurs

Kurs/utbildning Dag 5

17 april kl 08.30–16.00

PBL & Casemetodik

Kurs/utbildning Dag 4

26 april kl 08.30–16.00

PBL & Casemetodik

Kurs/utbildning Dag 5

27 april kl 08.30–16.00

Didaktik för universitetslärare

Kurs/utbildning Dag 6


Maj 2018

3 maj kl 08.30–16.00

Lärande på högskolan

Kurs/utbildning Dag 5

4 maj kl 08.30–16.00

Lärande på högskolan

Kurs/utbildning Dag 6

8 maj kl 08.30–16.00

PBL & Casemetodik

Kurs/utbildning Dag 6

15 maj kl 08.30–16.00

Didaktik för universitetslärare

Kurs/utbildning Dag 7

17 maj kl 08.30–16.00

PBL & Casemetodik

Kurs/utbildning Dag 7

22 maj kl 08.30–16.00

Ämnesdidaktisk fördjupningskurs

Kurs/utbildning Dag 6

23 maj kl 08.30–16.00

Ny som lärare

Kurs/utbildning Dag 1

24 maj kl 08.30–16.00

Ny som lärare

Kurs/utbildning Dag 2

29 maj kl 08.30–16.00

Lärande på högskolan

Kurs/utbildning Dag 7

30 maj kl 08.30–16.00

Lärande på högskolan

Kurs/utbildning Dag 8

31 maj kl 08.30–16.00

Ny som lärare

Kurs/utbildning Dag 3


Juni 2018

15 juni kl 08.30–16.00

Ny som lärare

Kurs/utbildning Dag 4


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion

Kalender

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp

Kalendariet som RSS-flöde

Prenumerera på kalenderhändelser i
RSS-format.Kalendarium - RSS