Om UPL

Centre for Teaching and Learning

Syftet med UPL är att bidra till en god kultur av lärande och undervisning vid Umeå universitet baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. UPL ska erbjuda professionellt pedagogiskt stöd till lärare och studenter.

UPL ska

  • bidra till högskolepedagogisk utveckling vid Umeå universitet
  • stödja lärare att utveckla sin lärarprofessionalitet och pedagogiska skicklighet
  • bidra till utveckling av högskolepedagogiska lärmiljöer på campus och nät

Verksamhetsområden

  • Konsultativt och strategiskt stöd till verksamheter och enskilda lärare
  • Högskolepedagogisk utbildning och utveckling
  • Stöd och stödsystem för pedagogisk meritering
  • Utveckling av och stöd till nätbaserat lärande
  • Stöd och support för IT-pedagogiska verktyg till studenter och lärare

Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Universitetspedagogik och lärandestöd
Johan Bures väg 16
901 87 Umeå 

Besöksadress
Naturvetarhuset, plan 2 (entréplan), flygel NB

Tel:  090-786 57 66