Om UPL

Centre for Teaching and Learning

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) bidrar till en god kultur av lärande och undervisning vid Umeå universitet genom att erbjuda professionellt pedagogiskt stöd till lärare, institutioner, enheter och fakulteter. 

Att erbjuda professionellt stöd till lärare i sitt undervisningsuppdrag är något Umeå universitet prioriterat i dryga 30 år. Från ett fåtal eldsjälar som brann för att stötta kollegor med dess tankar om lärande och undervisning bildades i slutet av 90-talet Universitetspedagogiskt centrum (UPC). UPC blev en enhet med egen personal och ett uttalat pedagogiskt uppdrag formulerat av rektor. Sedan 2013 är vi en arbetsenhet som organisatoriskt ligger under Universitetsbiblioteket. I samband med denna omorganisation döptes vi om till Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). Vi fick då även ett utökat ansvar för att stötta lärare i sin använding av digitala lärmiljöer samt bidra till att stimulera pedagogisk mångfald i de flexibla lärandemiljöer som växer fram på campus. 

Vår uppdragsbeskrivning ser ut enligt följande: 

UPL ska bidra till högskolepedagogisk utveckling vid Umeå universitet

UPL ska stödja lärare att utveckla sin lärarprofessionalitet och pedagogiska skicklighet

UPL ska bidra till utveckling av högskolepedagogiska lärmiljöer på campus och nät 


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Universitetspedagogik och lärandestöd
Johan Bures väg 16
901 87 Umeå 

Besöksadress
Naturvetarhuset, plan 2 (entréplan), flygel NB

Tel:  090-786 57 66