SPA – Seminarieserien för pedagogiskt ansvariga

Våren 2004 tog UPL (dåvarande Universitetspedagogiskt centrum) initiativ till ett nätverk för pedagogiskt ansvariga som kallades för ”Seminarieserien för pedagogiskt ansvariga”, SPA. Seminarieseriens motto är att - huvudsakligen genom sitt klimat utöva en gynnsam inverkan på de pedagogiskt ansvariga.

I och med det pedagogiska handlingsprogrammet för Umeå universitet som antogs i november 2002 infördes en ny roll: den pedagogiskt ansvariga. Vid en del institutioner inkluderades den nya rollen som pedagogiskt ansvarig i den studierektorsroll som man tidigare haft medan andra införde en ny funktion som pedagogiskt ansvarig.

I dag bedriver UPL kompetensutveckling för pedagogiskt ansvariga vid Umeå universitet i två avseenden. Den ena är SPA. Den andra är en kurs om två veckor för pedagogiskt ansvariga som organiseras en gång per år.

Vi arrangerar SPA i form av lunchseminarier mellan 11.30 och 13.00 och vi  arrangerar cirka tre seminarier per termin. Varje seminarium har ett eget tema som ofta de pedagogiskt ansvariga själva har bestämt. När den pedagogiskt ansvariga kommer till seminariet har vi placerat honom/henne tillsammans med ett antal andra deltagare, vanligtvis 5-6 personer per bord. Vid borden eftersträvar vi för det mesta en blandning av fakultetstillhörighet och kön.

Den första tredjedelen av lunchseminariet ägnas åt en inledning till temat, antingen av någon av deltagarna eller av en inbjuden gäst. Under den andra tredjedelen diskuteras temat kring respektive bord av deltagarna. Den avslutande tredjedelen ägnas åt att fånga upp synpunkter och tankar från borden som kan vara av allmänt intresse för deltagarna.

I en studie av denna seminarieverksamhet, där ett antal seminariedeltagare intervjuades, anges följande skäl för pedagogiskt ansvariga att delta i denna seminarieserie:

  1. SPA ger en social funktion för studierektorer/pedagogiskt ansvariga som inte återfinns någon annanstans.
  2. SPA genererar nätverk; kontakter över både institutions- och fakultetsgränser som utnyttjas i olika utsträckning.
  3. SPA utvecklar den egna, något diffusa professionen, genom erfarenhetsutbyte och identitetsförstärkning.
  4. SPA fungerar som inspiratör inför diskussioner kring pedagogisk utveckling vid hemmainstitutionen.

För mer information om SPA kontakta Agneta Bränberg eller Lars Larsson.


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion

Information

Kommande seminarier

Arkiv över SPA-seminarier

Här finns ett arkiv över inbjudningar, minnes-anteckningar och eventuellt övrigt material till tidigare SPA-seminarier.