Till umu.se

PIL - Nätverk för Pedagogiskt Inplacerade Lärare

PIL är ett nätverk för de lärare som är inplacerade i Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem. Nätverket fungerar som en plattform för att dela tankar och erfarenheter gällande högskolepedagogik men har även en viktig roll gällande pedagogiskt mentorskap samt strategiskt arbete med att synliggöra meriterade och excellenta lärare. Under 2017 kommer nätverket samordnas av Marcus Schmitt-Egenolf samt Niclas Kaiser.

Umeå universitets meriteringsmodell

År 2014 fastställde rektor vid Umeå universitet en modell för högskolepedagogisk meritering. Syftet är att ”bidra till fortlöpande kvalitetshöjning i utbildningen genom att stimulera lärare att utveckla en hög pedagogisk kompetens samt stimulera institutioner att skapa goda förutsättningar för pedagogisk utveckling”.

Mer info om pedagogisk meritering

Träffar ht 2017

25 september, 15.00-16.30, N260
Faculty development i Kina i ett pedagogisk perspektiv. Inntryck efter ett besök på Fudan university i Shanghai.
Christina Ljungberg, handkirurg, universitetslektor vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, umu

24 oktober, 15.00-16.30
universitetspedagogiska konferensen 2017 umu
Vi PILare som är anmälda till konferensen är inbjudna till gemensam lunch i Vardagsrummet (Humanisthuset)

11 december, 15.00-16.30, N260
Nätverk för meriterade och excellenta lärare. Erfarenhetsutbyte med Göteborgs universitet. Tomas Grysell och Susanne Persson, pedagogiska utvecklingenheten Göteborgs universitet

Träffar vt 2017

13 mars, 15.00-16.30, N260
Pedagogiska meriteringsmodeller i landet
-Katarina Winka

4 april, 15.00-16.30, N280
Förkunskaper och intresset hos våra studenter - pedagogiska implikationer
-Bent Christensen
-Helena Lundgren
-Marcus Schmitt-Egenolf

8 maj, 15.00-16.30, N260
Hur kan vi stödja kollegor att meritera sig?
-Michael Gruber

Träffar ht 2016

22 sept, 13.00-15.00
Nätverksuppstart.
Inbjuden: Anders Fällström, prorektor med ansvar för utbildning.

18 okt, 13.00-15.00
Planering inför kommande träffar.

16 nov, 13.00-15.00
Niclas Kaiser - några av universitetslärarens utmaningar; makt, genus, kritiskt tänkande och krav på studenter…

5 dec, 13.00-15.00
Rolf Zale - "Bedömnings- och betygskriterier – inte alltid så lätt"
Agneta Bränberg och Ulf Holmgren - "Perspektiv på forskningsanknytning”


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion

Anmälan PIL-träffar

Anmäl dig här