Nätverk för IKT-coacher

Hösten 2008 tog Universitetspedagogiskt centrum initiativ till ett nätverk för IKT-intresserade utbildare (IKT-coacher) med Per Andersson och Claire Englund som ansvariga.

Nätverk för IKT-coacher

Idén med funktionen IKT-coach bygger på att skapa ett verksamhetsnära IKT-stöd som kan inspirera, informera, stötta och hjälpa institutionens lärare då de ska planera, utveckla och genomföra nätburen utbildning. Det stöd som IKT-coacherna kan ge blir en viktig faktor för att säkerställa kvalitet och långsiktig hållbarhet i institutionernas arbete. I och med den pedagogiska handlingsplanen för Umeå universitet 2010-2013 infördes funktionen IKT-coach och i handlingsplanen står bla:

"Förutsättningar för utbildningens kvalitet:
Minst en IKT-coach ska utses, med uppgift att initiera, stimulera, utvärdera och stödja pedagogisk användning och utveckling av nätbaserad utbildning."

IKT-coacherna viktiga för kvalitet i utbildningen

Vi på UPL ser detta arbete som mycket angeläget för hela Umeå universitet då både studentantalet och utbudet av nätburen utbildning ökar kraftigt. IKT-coachnätverket utgör en resurs och har en viktig roll för att säkerställa kvalitet i alla fomer av utbildningar med IKT-inslag. IKT-coacherna besitter ofta en unik kompetens, både teknisk och pedagogisk, tillsammans med praktisk erfarenhet av nätbildning inom sina egna områden.

UPL:s roll

UPL:s roll är att stötta och knyta samman nätverket, bl.a genom att erbjuda regelbundna aktiviteter i form av seminarier, kortare kurser, verkstäder samt att erbjuda en plattform för erfarenhetsutbyte, diskussioner och att hitta lösningar på gemensamma problem.

Plattformar som idag används är:
- Sajt i Cambro för IKT-coacher (information, kommunikation, interaktion)
- Mötesrum i Adobe Connect (information, kommunikation, interaktion)

Alla som har erfarenhet och intresse av att arbete med IKT i sin undervisning är välkommen att delta i nätverket. Om du vill få mer information eller redan har bestämt dig att du vill vara med i nätverket kontakta Per Andersson.


Sidansvarig: Per Andersson

Utskriftsversion

Kontaktperson

Per Andersson