HandUm

HandUm är ett program som syftar till att stödja universitetets forskarhandledare. HandUm omfattar kursen Forskarhandledning i praktiken samt seminarier.

Seminarieserien syftar till att stödja och utveckla forskarhandledaren i sin professionella roll som handledare. Seminarierna är ett forum där forskarhandledare från olika fakulteter och institutioner kan träffas, knyta kontakter, ta del av varandras kompetenser och bli ett informellt och stödjande nätverk.

Mötesformen är lunchseminarium som erbjuds ca två gånger per termin. En inbjuden gäst presenterar ett aktuellt tema. Tankar, synpunkter och frågor kring temat diskuteras i grupp och i plenum.

En planeringsgrupp för HandUm med representanter från varje fakultet, planeringsenheten och UPL möts 1-2 gågner per år och diskuterar forskarhandledarkurserna samt kommer med förslag på aktuella teman för seminarierna. Exempel på teman som varit är: Handledarteam, Strukturerad forskarutbildning, Att bedöma avhandlingar, Supervising academic writing at doctoral level, Rekrytering av doktorander och Att handleda inför publicering.

De handledare som genomgått och avslutat kursen Forskarhandledning i praktiken får en särskild inbjudan till lunchseminarierna. 


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion

Kontaktperson

Agnetha Lundström

Tidigare teman

2016

- Universitetskanslerämbetets kommande   utvärdering av forskarhandledningarna

- Karriärplanering för våra doktorander

- Etik i forskarhandledningen

2015

- Etik och forskarhandledning

- Plagiat en fråga om forskningskultur

- Bibliometri - Citations

- Referensgrupper i forskarhandledningen

2014

- Supervising academic writing at the doctoral level

- Rekrytering av doktorander

- Att handleda inför publicering

- Inför UKÄ:s utvärdering av forskarutbildningen

2013

- Handledarteam

- Strukturerad forskarutbildning

- Att bedöma avhandlingar