Samlade nätverk under ett tak

 Samlade nätverk under ett tak

UPL vill främja högskolepedagogiska nätverk och kollegial kompetensutveckling. Detta gör vi genom att aktivt delta i och bidra till stora som små nätverk.

Här sprider vi information om några nätverk som kan intressera högskolelärare. Dessa fungerar som inspirationskällor och bidrar till att utveckla högskolepedagogiken vid Umeå universitet.


SPA – Seminarieserien för pedagogiskt ansvariga

SPA startades av UPL med Sven B Eriksson och Per-Olof Ågren som ansvariga våren 2004. I dag bedriver UPL kompetensutveckling för pedagogiskt ansvariga vid Umeå universitet i två avseenden. Den ena är SPA. Den andra är en kurs om två veckor för pedagogiskt ansvariga som organiseras en gång per år.

SPA


HandUm

Våren 2014 startade UPL seminarieserien för forskarhandledarutbildande vid Umu med Agnetha Lundström som ansvarig. Seminarierna avser att stödja och inspirera de som handleder doktorander samt att utveckla den professionella rollen som forskarhandledare.

HandUm


PIL - Nätverk för pedagogiskt inplacerade lärare

PIL är ett nätverk för de lärare som är inplacerade i Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem. Nätverket fungerar som en plattform för att dela tankar och erfarenheter gällande högskolepedagogik men har även en viktig roll gällande pedagogiskt mentorskap samt strategiskt arbete med att synliggöra meriterade och excellenta lärare. Under hösten 2018 kommer nätverket samordnas av Åse Tieva och Marcus Schmitt-Egenolf.

PIL


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion