Samlade nätverk under ett tak

 Samlade nätverk under ett tak

UPL vill främja högskolepedagogiska nätverk och kollegial kompetensutveckling. Detta gör vi genom att aktivt delta i och bidra till stora som små nätverk.

Här sprider vi information om några nätverk som kan intressera högskolelärare. Dessa fungerar som inspirationskällor och bidrar till att utveckla högskolepedagogiken vid Umeå universitet.


PIL - Nätverk för pedagogiskt inplacerade lärare

UPL har tagit initiativ till att starta ett nätverk för lärare som är inplacerade i Umeå universitets meriteringssystem med Per Andersson och Maria Wester som ansvariga.

PIL


Nätverk för IKT-coacher

Hösten 2008 tog UPL initiativ till ett nätverk för IKT-intresserade utbildare (IKT-coacher) med Per Andersson och Claire Englund som ansvariga. IKT-coacherna bygger på att skapa ett verksamhetsnära IKT-stöd som kan inspirera, informera, stötta och hjälpa institutionens lärare då de ska planera, utveckla och genomföra nätburen utbildning.

IKT-coacher


SPA – Seminarieserien för pedagogiskt ansvariga

SPA startades av UPL med Sven B Eriksson och Per-Olof Ågren som ansvariga våren 2004. I dag bedriver UPL kompetensutveckling för pedagogiskt ansvariga vid Umeå universitet i två avseenden. Den ena är SPA. Den andra är en kurs om två veckor för pedagogiskt ansvariga som organiseras en gång per år.

SPA


HandUm

Våren 2014 startade UPL seminarieserien för forskarhandledarutbildande vid Umu med Agnetha Lundström som ansvarig. Seminarierna avser att stödja och inspirera de som handleder doktorander samt att utveckla den professionella rollen som forskarhandledare.

HandUm


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion