Lärandestöd och support

UPL ansvarar för e-lärandesystemen Cambro, Moodle, Umu Play, Urkund och Zoom. Vi erbjuder stöd och support till personal och studenter kring dessa system.

Support

UPL ger support till både undervisande personal och studenter för Umeå universitets E-lärandesystem, vilka bland annat är Cambro, Moodle, UmU Play och Zoom. För att komma i kontakt med supporten, klicka på länken nedan och skapa ett supportärende. 

Registrera nytt supportärende

Utbildningar

UPL har ett brett utbud på verkstäder inom E-lärande. Vi har verkstäder om hur man som lärare arbetar i/med Cambro, Moodle, UmU Play och Zoom. Klicka på länken för att läsa om innehåll och för att anmäla dig till ett utbildningstillfälle. 

Länk till UPL:s utbud av utbildningar för E-lärande 

Besök på avdelning/institution

UPL kan besöka avdelningar/institutioner för att informera om e-lärandesystem vid Umeå universitet, alternaivt hålla kortare verkstäder (t.ex. Cambro, Moodle, Zoom eller UmU Play). Kravet är att det är fem (5) personer eller fler som deltar i utbildningen. Förfrågningar skickas till supportansvarige Jörgen Ivarsson

Manualer och guider

Som stöd till användare i Moodle, Cambro, UmU Play och Zoom finns det ett antal manualer och guider. Klick på länken nedan och sök fram relevant guide. 

manual.its.umu.se

Kontakt

Har du frågor eller funderingar om stöd eller utbildning för E-lärandesystemen, eller vill boka in ett besök på avdelning/institution, kontakta då supportansvarig Jörgen Ivarsson


Sidansvarig: Erik Vesterberg

Utskriftsversion