Digital salstentamen har genomfört projektets två första digitala tentor

[2018-05-28] Den 24 och 25 maj genomfördes de två första digitala salstentamina i det universitetsgemensamma projektet Digital salstentamen.

I projektet inhämtas erfarenheter från studenter, administratörer, lärare och tentamensvakter. Exempelvis Vad behöver en lärare tänka på? Hur upplever studenterna att skriva salstentamen digitalt? Hur förändras arbetssituationen för en tentavakt? Detta är några exempel på frågor som projektet undersöker. För mer information följ länken: Digital salstentamen (Aurora).

Välkomna till ett öppet informationsmöte om projektet den 13 juni kl 10-11 i Triple Helix, Samverkanshuset. Förutom en kort presentation av Digital salstentamen finns utrymme för frågor och diskussion.

Redaktör: Hans-Erik Sjöström

Adress till nyheten:
http://www.upl.umu.se/nyhet//.cid291857