Disputation: Teaching in an age of complexity

[2018-02-15] Claire Englund, pedagogisk utvecklare på UPL, försvarar sin avhandling den 2 mars.

Teaching in an age of complexity - Exploring academic change and development in higher education

Den empiriska grunden för avhandlingen utgörs av en longitudinell studie av lärare på ett nätbaserat farmaciprogram. Syftet med avhandlingen är att utveckla en djupare förståelse för de faktorer som påverkar utveckling och förändring av undervisning i en lärmiljö som stöds av IKT. Avhandlingen bidrar även med förståelse för faktorer som kan vara relevanta i utformandet av stöd till lärare och chefer att förbättra undervisning och lärande.

Disputationen äger rum fredag den 2 mars klockan 10.00 i Hörsal E, Humanisthuset.

Spikning
Claire spikade sin avhandling den 8 februari.

Redaktör: Hans-Erik Sjöström

Adress till nyheten:
http://www.upl.umu.se/nyhet//.cid290228